Нова екологічна стратегія України. Що повинен знати бізнес?

З 1 січня 2020 року починає діяти нова стратегія державної екологічної політики України до 2030 року (Закон № 2697-VIII «Про Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року». Відповідно, втратить чинність Закон 2010 року про екологічну політику до 2020 року).

Що ж буде реалізовано в Україні згідно нового документу? Закон визначає 5 стратегічних екологічних цілей:

  1. 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва. Тобто, перш за всепоінформованість суспільства щодо значення, переваг та інструментів сталого споживання і виробництва, стану і цінностей біорізноманіття та заходів, які необхідно здійснити для його збереження, відновлення і сталого використання.
  2. 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України. Буде впроваджуватися збалансоване лісоуправління, реформування системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі, природних ресурсів з асиміляційним потенціалом. Також планується заборонити використання диких тварин у цирках й в будь-якій іншій комерційній діяльності публічного характеру, крім стаціонарних зоопарків. Припиниться необґрунтоване знищення зелених насаджень у межах міст під час виконання будівельних чи інших робіт, незаконне відведення земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями, під будівництво. В Україні запровадять систему зелених закупівель. Плануються наукові дослідження зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. Почнуть стимулювати розвиток інфраструктури управління відходами.
  3. 3. Забезпеченняінтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України. Заплановано повне поступове припинення скидання у водні об'єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам, а також запобігання забрудненню підземних вод. Поступово обмежать використання окремих виробів з пластику у харчовій промисловості. Крім того, будуть впроваджені система екологічного управління, добровільна екологічна сертифікація, маркування продукції, екологічний аудит.
  4. 4.Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров'я населення. Планується впровадитисталу систему управління відходами та небезпечними хімічними речовинами.
  5. 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління. Передбачено посилення відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, відповідно до міжнародних зобов'язань України. Особливу увагу приділять кіберзахисту екологічних інформаційних ресурсів, систем, баз даних.

Затверджені цілі планують досягати у два етапи:

  • до 2025 року буде введено європейські екологічні норми і стандарти, удосконалено системи екологічного обліку та контролю, впроваджено механізми стимулювання підприємств до енергоефективності, електронне урядування, підвищено екологічну свідомість суспільства;
  • до 2030 року розвинуть екологічно ефективне партнерство між державою, суб'єктами господарювання та громадськістю, перейдуть до сталого низьковуглецевого розвитку.

Тому українському підприємництву треба готуватися до змін заздалегідь – розвивати бізнес, зберігаючи довкілля. Як це робити правильно, згідно європейських екологічних норм, з чого починати?

Дніпропетровська торгово-промислова палата надає інформаційну та навчальну підтримку бізнесу щодо впровадження актуальної для сьогодення «зеленої» економіки, а також супровід підприємств за «зеленими» напрямами. 

Екологічний аутсорсинг, енергоаудит, побудова систем енергоменеджменту та екологічної безпеки (ISO 50001, 14001), підготовка до екологічної сертифікації та маркування продукції, консультації фахівців щодо використання сучасних еко- та енерготехнологій, організація профільного навчання – всі ці послуги надає Центр ресурсоефективності та екології при Дніпропетровській ТПП. Звертайтеся та отримуйте необхідний результат!  http://greenchamber.org.ua/.
Нравится новость? Поделись ею!

Вернуться

Добавить комментарий