Як стати членом Дніпропетровської ТПП

 

Для вступу в члени Дніпропетровської торгово-промислової палати суб'єкт підприємницької діяльності надає до сектору з питань членської бази та стратегії її розвитку відділу зовнішніх зв'язків та інвестицій УЗЕЗ ДТПП наступні документи:

  • заяву про вступ в члени Палати;
  • заповнену анкету члена Дніпропетровської ТПП;
  • скан-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • платіжний документ, що підтверджує сплату вступного та щорічного членських внесків.

Вступ до членів Дніпропетровської ТПП здійснюється Президією Палати.

Розмір вступного і щорічного членських внесків на період 2017 року становлять:

  • при прийомі в члени Дніпропетровської ТПП сплачується єдиноразовий вступний внесок у розмірі 400 грн;
  • для корпорацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань річний членський внесок становить 2 500 грн;
  • для підприємств форм власності ТОВ, ПАТ, ПрАТ річний членський внесок становить 1 200 грн;
  • підприємства, які є бюджетними установами, а також не госпрозрахункові підприємства і установи - 500 грн;
  • підприємства малого бізнесу (ПП, ФОП) - 300 грн.

При прийомі до членів Дніпропетровської торгово-промислової палати в другому півріччі членський внесок за поточний рік сплачується в половинному розмірі.

З питань членства в Палаті прохання звертатися до сектору з питань членської бази та стратегії її розвитку відділу зовнішніх зв'язків та інвестицій УЗЕЗ ДТПП за тел..факсом: (056) 374-94-09 (10, 12) або e-mail: members@dcci.org.ua, контактні особи: Новіков Віталій, Савчук Євгенія.

 

Заява про вступ до членів ДТПП

Анкета члена ДТПП