Нова послуга

З 01.09.2016р., в зв’язку з набранням чинності оновленого порядку  засвідчення торгово-промисловими палатами в Україні документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру),  Дніпропетровською торгово-промисловою палатою у м. Дніпро та Криворізьким представництвом Дніпропетровської торгово-промислової палати у м. Кривий Ріг надається нова послуга.

Послуга із засвідчення документів, пов'язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру), являє собою процедуру підтвердження дійсності виданих підприємствами та організаціями або державними установами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, що зареєстровані на території України, оригіналів документів комерційного характеру для надання їх іноземним контрагентам.

Документи, пов'язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документи комерційного характеру), - це документи, що надаються заявниками для засвідчення, зокрема:

 • договори, угоди, контракти додатки до них, специфікації, інвойси, коносаменти, товарно-транспортні накладні; товаророзпорядчі документи, митні декларації, декларації виробника товарів тощо;
 • оригінали та/або належним чином засвідчені копії: сертифікатів про походження товарів, ветеринарних сертифікатів, сертифікатів якості, фітосанітарних сертифікатів (додатків до них), сертифікатів вільної торгівлі, сертифікатів відповідності, гігієнічних сертифікатів, санітарно-епідеміологічних висновків, радіологічних сертифікатів, сертифікатів здоров’я;
 • нотаріально засвідчені копії: статуту, установчого договору, протоколів загальних зборів, доручень та інших нотаріально засвідчених документів;
 • виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які завірені печаткою цього підприємства, організації, установи, фірми тощо. Даний перелік документів не є вичерпним, для засвідчення можуть надаватися і інші документи комерційного характеру, які складаються у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Для засвідчення документів комерційного характеру:

 • фізичні особи подають документ, який посвідчує їх особу;
 • представники підприємств, організацій, установ, компаній, фірм, суб’єктів підприємницької діяльної, подають документ, який посвідчує особу та довіреність, що підтверджує їх повноваження;
 • представники від представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, надають документ, який посвідчує особу, довіреність, що підтверджує їх повноваження та оригінал або належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва, виданого відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

 При засвідченні документів комерційного характеру також перевіряється наявність реєстраційного запису про заявника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

ДТПП завжди готова надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні цього  питання.

Юридичні послуги

 • Консультування з питань застосування норм чинного законодавства України;
 • Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили (стосовно податкових, договірних та інших зобов’язань;
 • Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру) для посольств, консульств та іноземних контрагентів;
 • Проведення правової експертизи договору на предмет істотної зміни обставин, з наданням відповідного висновку;
 • Складання позовних заяв до Міжнародного Комерційного Арбітражного Суду України при Торгово-промисловій палаті України;
 • Розгляд спорів у Постійно діючому третейському суді при ДТПП;
Постоянно действующий ТРЕТЕЙСКИЙ СУД при Днепроеттровской торгово-промышленной палате

Трете́йский суд (Коммерческий арбитраж) — негосударственный судебный орган, разрешающий споры по экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц между собой, юридических лиц и граждан, граждан между собой.

Система третейских судов является институтом самоурегулирования гражданского общества, осуществляющим правоприменительную деятельность (разрешение гражданско-правовых споров) на основе взаимного волеизъявления сторон (третейского соглашения).

Контактний телефон
у м. Дніпро: (056) 374-94-11,
Лілія Самофалова

Оставить отзыв:

Комментарий Александра |

Здравствуйте!! Подскажите выдавались ли палатой справки о обстоятельствах форс мажора в связи с резким ростом доллара? у нас проблема с выплатой кредита. Если да, подскажите куда обращать и что для этого нужно? Спасибо.

Комментарий Евгений Бородин - юрисконсульт Днепропетровской ТПП |

Уважаемая Александра, благодарим за Ваш вопрос. Курсовые колебания не являются форс-мажорным обстоятельством. Для более детальной консультации предлагаем обратиться по тел. (056) 374-94-11 или написать на e-mail:jurist@dcci.org.ua, borodin@cci.dp.ua