Інформуємо Вас про старт проекту "ЗЕЛЕНА ПАЛАТА - IНІЦІАТИВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ", що реалізується за підтримки ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ЗЕЛЕНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ,яка виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини

Презентація проекту

 

Анонсы

 

З 1 грудня 2015 року по березень 2017 року в активну фазу переходить співробітництво Дніпропетровської ТПП та ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ЗЕЛЕНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ, яка виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ за дорученням Уряду Німеччини у вигляді старту реалізації системного проекту Дніпропетровської ТПП «Зелена палата – Ініціатива сталого розвитку», розробленого відповідно до пропозицій підприємств Дніпропетровщини.

Підприємствам регіону буде надано всебічну підтримку в ракурсі:

-організації фахового навчання з питань енергоменеджменту, ресурсоефективного та чистого виробництва, поводження з відходами, залучення технологій, оптимальних фінансових ресурсів та інвестицій, обміну досвідом практичних рішень, надання на безкоштовній основі можливостей щодо реалізації на підприємствах області демонстраційних проектів з енергоаудиту виробничих та інфраструктурних об’єктів, побудови систем енергомоніторингу та енергоменеджменту, відповідно стандарту ISO 50001, безоплатних стажувань українських фахівців на зарубіжних підприємствах та інше;

-побудови якісної національної системної мережі контактів з цікавими підприємствами-партнерами та споживачами товарів/послуг,  експертними та фінансовими інституціями, міжнародними та європейськими профільними організаціями;

-просування «зелених» ініціатив та проектів підприємств Дніпропетровщини.

Запрошуємо промислові підприємства до участі у демонстраційних проектах з впровадження практики ресурсоефективного та чистого виробництва, які будуть реалізовані протягом наступного півріччя.

Участь у демонстраційних проектах дасть змогу отримати:

-комплексну інженерну й технологічну оцінку виробничих процесів на підприємстві із метою розробки технічних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання виробничих ресурсів з урахуванням можливостей підприємства (шляхи зменшення виробничих витрат;

-скорочення споживання енергії, матеріалів і води на одиницю продукції; зменшення кількості відходів шляхом оптимізації конструкції та дизайну виробів; збільшення частки використання відходів у виробничому процесі тощо);

-технічну консультацію й експертний супровід під час реалізації заходів щодо скорочення енерго- та ресурсоспоживання;

-рекомендації щодо взаємодії із національними та міжнародними фінансовими установами для отримання фінансування Ваших проектів на основі одержаних технічних рекомендацій.

Участь у демонстраційних проектах передбачає надання експертної та технічної підтримки у проведенні вимірювань із застосуванням сучасного обладнання  й оцінювання ефективності роботи виробництва та функціонування інфраструктури.

Отримати додаткову інформацію можна за тел.: (056) 374-94-13 (12,10)
або ел. поштою: mes@dcci.org.ua.
Контактні особи: Сергій Кучерявенко, Діна Сідаш, Оксана Ястребцова

  • Завдяки Програмі перепідготовки управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany» українські управлінці можуть встановити контакти з німецькими підприємствами, а також підвищити кваліфікацію у сфері міжнародних економічних відносин.  Презентація
 

Матеріали

 

Координати робочої групи проекту

  • Сергій Кучерявенко – тел. (056) 374-94-13
  • Діна Сідаш – тел. (056) 374-94-12
  • Ольга Мамай – тел. (056) 374-94-00

Е-mail: greenchamber@dcci.org.ua

Центр ресурсоефективності та екології Дніпропетровської ТПП:

ул. Шевченко, 4, 1 этаж, ком. 103

г. Днепр

49044, Украина

Tel.: (056) 374-94-09 (28)

E-mail: info@greenchamber.org.ua

 
 

Задать вопрос: