Сертифікація

 
Управління експертиз, сертифікації та декларування

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №225 від 25.02.03 Торгово-промислова палата України або регіональні ТПП уповноважені підтверджувати походження українських товарів і видавати сертифікати про походження товару.

Оформлення та завірення сертифікатів про походження товару - одне з провідних напрямків діяльності Дніпропетровської торгово-промислової палати.

Відділ сертифікації УЕСД ДТПП здійснює оформлення та видачу сертифікатів про походження товарів на всі види продукції, виготовленої повністю або підданої достатній обробці / переробці в Україні.

Форма сертифіката визначається в кожному конкретному випадку залежно від країни призначення, умов міждержавних Угод, найменування та коду товару.

Підставою для проведення робіт з визначення країни походження товарів є заявка-декларація. Заявка заповнюється замовником у встановленій формі, підписується посадовою особою підприємства-замовника та засвідчується печаткою підприємства-замовника. Разом із заявкою-декларацією надаються оригінали або завірені належним чином копії документів, необхідних для визначення країни походження товару.

Начальник відділу: Коваленко Юлія Володимирівна

тел.: (056) 374-94-01, e-mail: expert2@dcci.org.ua

вул. Шевченко 4, каб. 111, (1 поверх)

Види сертифікатів

Підтвердження походження українських товарів і видача сертифікатів походження при експорті товарів здійснюються за такими формами:

 • сертифікат походження загальної форми англійською мовою;
 • сертифікат походження загальної форми -  для експорту товарів до країн СНД у тих випадках, коли не виконуються умови Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД;
 • сертифікат походження форми СТ-1 -  для експорту товарів до країн СНД при виконанні умов Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД
 • преференційний сертифікат форми А - у рамках Генеральної системи преференцій (для країн ЄС, Японії, Туреччини, США);
 • сертифікат походження форми У-1 - на товари, що знаходяться в обігу в межах митної території України.

Результати проведеної роботи з визначення країни походження за письмовою заявкою замовника можуть бути оформлені у вигляді висновку про походження товару.

Якщо висновок про походження товару не оформлялося при отриманні сертифікату, то воно може бути складено пізніше, але не пізніше закінчення терміну дії сертифіката.

Термін дії сертифікатів про походження товару:

 • форма А - 10 місяців,
 • форма СТ-1, загальна форма англійською мовою, загальна форма російською мовою,
 • У-1 - 12 місяців.
Щодо експорту товарів до ЄС

27 червня 2014 року укладено Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (далі – Угода).

З 01 січня 2016 року в рамках цієї Угоди митниці ДФС здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми “EUR.1” при експорті товарів з України до країн ЄС.

Дніпропетровська торгово-промислова палата, як уповноважений орган з видачі сертифікатів походження товарів, протягом багатьох років оформлювала, засвідчувала та зберігала сертифікати походження у відповідності з вимогами чинного міжнародного законодавства та з урахуванням досвіду міжнародної практики. Має кваліфікований персонал з багаторічним досвідом в оформленні сертифікатів походження товарів.

На сьогодні ризиками, що викликані виконанням вимог європейського законодавства, піддаються імпортери, митні органи країни імпорту та експорту та самі експортери. Комплекс робіт з надання послуг ДТПП може в значній мірі зменшити ці ризики.

У зв’язку з цим, ДТПП впроваджує додаткові послуги із консультацій та заповнення бланків форми ЕUR.1 для подальшого їх засвідчення в митних органах. А саме:

 • визначення походження товару із оформленням експертного висновку;
 • визначення походження товару без оформлення експертного висновку;
 • заповнення заяви, що містить декларацію від експортера, для видачі сертифіката;
 • заповнення бланка сертифіката форми ЕUR.1;
 • надання електронної копії сертифіката форми ЕUR.1;
 • надання експортерам бланків сертифікатів форми ЕUR.1 торгово-промисловою палатою;
 • письмові консультації щодо практичного застосування положень та умов Угоди про Асоціацію;
 • проведення рекомендаційних консультацій щодо:
 1. вибору і використання преференційного режиму при експорті товарів;
 2. змін у виробничому процесі, які необхідно провести відповідно до вимог преференційного режиму товарів;
 3. постачальників сировини та комплектуючих відповідно до вимог преференційного режиму товарів;
 • консультування щодо переліку та терміну зберігання документів, на підставі яких було визначено країну походження товарів;
 • визначення кодів ТАRIC, ставок ввізного мита, ПДВ;
 • список вимог, яким повинна відповідати продукція при експорті в ЄС;
 • перелік Регламентів і Директив ЄС, що діють на експортовану продукцію;
 • відомості про розмір ввізних мит для вибору найбільш сприятливого преференційного режиму з погляду тарифного регулювання;
 • інформація про наявність та розмір квот на продукцію, а також про залишок квот на момент звернення замовника;
 • загальні відомості про порядок отримання квот при експорті продукції в ЄС;
 • статистичні дані про поставки продукції в країни ЄС за вказаний період;
 • допомога в підготовці відповідей у разі проведення верифікації митними органами.

Інформаційно:

Сертифікати з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” видаються на товари, що експортуються до країн ЄС та які задовольняють вимогам Протоколу 1 до Угоди (Правила походження).   

Сертифікат з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” видається під час або після здійснення експорту товару. Термін дії сертифіката складає 4 місяці.

Для видачі митницею ДФС сертифіката з перевезення  товарів з України за формою “EUR.1” експортер або його уповноважена особа пред’являє такі документи:

 •  заяву, що містить декларацію від експортера;
 • заповнені відповідно до вимог Угоди електронна копія сертифіката та оригінал бланка сертифіката;
 • документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог Правил.

Сертифікат заповнюється експортером на одну партію товарів, що експортуються, відповідно до вимог Угоди та наказу Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1557/26334).

Додатково:

Паралельно з режимом вільної торгівлі Україна-ЄС впродовж двох років продовжуватиме діяти пільговий режим GSP, яким Україна користується вже багато років при експорті до держав-членів ЄС.
При цьому, для експорту в рамках режиму вільної торгівлі, необхідно отримати сертифікат перевезення товарів форми EUR.1, який з 1 січня 2016 року видається митними органами України, а для експорту в рамках GSP режиму необхідно отримати сертифікат форми А, який видається ТПП.
З переліком товарів за кодами КН ЄС, ставки увізного мита по яких у 2016 році нижчі в рамках режиму GSP, можна ознайомитись на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : скачати

Сертифікати походження форми «А» (країни ЄС, Японії, Туреччині, США)

Відповідно до схем Генеральної системи преференцій, що діють в країнах ЄС, Японії, Туреччині, США.

Для надання преференцій продукція із України повинна бути або повністю вироблена в Україні, або в достатній мірі оброблена чи перероблена, щоб відповідати правилам, чинними у країні,яка надала преференції.

При визначенні країни походження товару, якщо у виробництві товару використана імпортна сировина, виконується наступне:

 • перевіряється, чи виконуються умови переробки, встановлені для даного товару;
 • визначається критерій походження.

Перевіряється наявність товару в преференційних списках. Тільки за наявності товару у преференційних списках та за умов виконання всіх інших вимог /вимоги до походження, умова прямої поставки/ можлива видача сертифіката форми «А».

Перевірка проводиться у разі виготовлення товарів як з сировини і матеріалів тільки українського походження, так і з додаванням сировини і матеріалів іноземного походження.

При розмитненні товару / при наявності сертифіката форми «А»/ товари підпадають під дію тарифних преференцій у країнах-членах Європейського Союзу, Туреччини, Японії, США, які надаються Україні зарубіжними країнами і відсотки мита складають від 0% до 17% /в залежності від виду товару/.

Додатково:

Паралельно з режимом вільної торгівлі Україна-ЄС впродовж двох років продовжуватиме діяти пільговий режим GSP, яким Україна користується вже багато років при експорті до держав-членів ЄС.
При цьому, для експорту в рамках режиму вільної торгівлі, необхідно отримати сертифікат перевезення товарів форми EUR.1, який з 1 січня 2016 року видається митними органами України, а для експорту в рамках GSP режиму необхідно отримати сертифікат форми А, який видається ТПП.
З переліком товарів за кодами КН ЄС, ставки увізного мита по яких у 2016 році нижчі в рамках режиму GSP, можна ознайомитись на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : скачати

Перелік документів для визначення походження товарів

Для визначення походження товарів разом із заявкою-декларацією експортер надає в Торгово-промислову палату:

1. Заповнена заявка-декларація;
2. Документи, що підтверджують реєстрацію експортера та факт експорту товару українського походження (в залежності від виду відправки):

 •  контракт;
 • митна декларація з позначками митниці (у разі видачі сертифіката згодом);
 • товаросупроводжувальні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс, штурманська розписка тощо);
 • специфікація;
 • договір на експедиційні послуги, доручення від експортера до експедитора, згідно якого він має право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та засвідчувати сертифікати;
 • вантажна інструкція;
 • здавальний акт порту;
 • свідоцтво про державну реєстрацію платника податків (для експортера);
 • картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору/контракту (у разі підлягання реєстрації зовнішньоекономічні договору/контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах).

3. Документи, що підтверджують українське походження товару:

3.1 Для всіх товарів, окрім сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

- довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також в разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:

 • перелік товарів, що виготовляє підприємство;
 • джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляють товари;
 • перелік основних технологічних операцій виробництва;
 • відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;

- документи про придбання сировини та матеріалів (договори, транспортні або накладні, розрахункові);

- підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);

- експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТЗЕД; (оформляється у секторі інформаційно-консультаційних послуг ДТПП, консультації за тел.: (056)374-94-29);

- калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);

- ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту /експорту);

- для цілей виконання закону України «Про електроенергетику» - ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва електричої енергії або ліцензія на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

3.2 Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

а) сільгосппродукція, що відправляється теплохідними партіями (в т.ч. зернові (олійні) культури та продукти їх переробки):

- документи або реєстр документів на придбання товару експортером, лист від експортера, в якому перераховано області України, де вирощені зернові (олійні) культури, а в разі придбання на біржі – біржевий контракт;

- договір комісії та акт прийому-передачі (у випадку, якщо відправка пов'язана з договором комісії) або документи про придбання товару тощо;

- реєстр з/д (т/т) накладних (надається разом із зазначеними у ньому накладними);

- сертифікати якості (чи реєстр) або сертифікати Державної хлібної інспекції (чи їх реєстр) або фітосанітарні або ветеринарні сертифікати;

б) сільгосппродукція та продукція, яка заготовлюється і відправляється іншими видами транспорту (в т.ч. фрукти, овочі, горіхи тощо):

- довідка сільської ради або Держкомзему, про наявність земельної ділянки, оренди паїв, вирощування продукції тощо або довідки форми 3-дф чи довідки форм 4-сг, 29-сг або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;

- довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції, відомості про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), середня врожайність з 1га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь;

- акти закупівлі сільгосппродукції або реєстри закупівельних актів. У разі закупівлі на оптових ринках : довідки про закупівлю на ринку у виробників чи посередників, акти закупівлі, довідки сільської ради;

- документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (з/д накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);

- сертифікати якості (чи реєстр) або сертифікати Державної хлібної інспекції (чи їх реєстр) або фітосанітарні сертифікати;

в) для другорядних лісових ресурсів:

- лісовий квиток;

- сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;

- фітосанітарний сертифікат;

- документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи ( накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);

- довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

- завірені копії лісового квитка (обов`язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісовому кодексу України та постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

*Примітка: Уповноважена особа приймає рішення які документи із загального переліку необхідні для визначення країни походження товару.

Копії документів, які надаються для визначення країни походження товару повинні мати:

 • напис або штамп «Згідно з оригіналом»;
 • підпис, посада, прізвище та ініціали особи, що завіряє документи;
 • печатка підприємства, що надає документи.

Відповідальність за достовірність наданих документів несе Замовник.

Довідка з експорту до ЄС

З метою підтримки експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, а також їх виходу на ринок ЄС, Дніпропетровська ТПП надає інформацію про умови експорту української продукції до країн Європейського Союзу, з таких питань:

 • співвідношення кодів товарів за УКТ ЗЕД та ТАRIC;
 • перелік вимог, яким повинна відповідати продукція при експорті до ЄС;
 • перелік Регламентів і Директив ЄС, що діють на експортовану продукцію;
 • відомості про податкові режими, що застосовуються до продукції в країнах експорту;
 • відомості про розмір ввізних мит для вибору найбільш сприятливого преференційного режиму з погляду тарифного регулювання:
 • інформація про наявність та розмір квот на продукцію, а також про залишок квот на момент звернення замовника;
 • загальні відомості про порядок отримання квот при експорті продукції до ЄС;
 • статистичні дані щодо поставок продукції до країни ЄС за вказаний період;
 • перелік нотифікованих органів з оцінки відповідності;
 • відомості про документи, що супроводжують зовнішньоекономічну діяльність;
 • форми сертифікатів походження товару, що оформляються для країни ЄС; вимоги правил визначення країни походження товару для різних форм сертифікатів відповідно до чинного законодавства;
 • загальні правила складання зовнішньоекономічних контрактів;
 • умови поставки згідно з основними положеннями Інкотермс 2010;
 • загальні відомості про системи ЄС РАПЕКС (Система швидкого обміну інформацією при наявності серйозного ризику) і РАСФФ (Система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів), випадки і причини попадання продукції в бази зазначених систем;
 • маркування СЕ (перелік груп продукції, на яких гармонізованим законодавством передбачено маркування СЕ; поняття, сенс, декларування, нанесення маркування СЕ; відповідальність за маркування СЕ);
 • вимоги до маркування продукції згідно із законодавством ЄС.

Для отримання довідки з експорту до ЄС звертатися в Управління експертиз, сертифікації та декларування, каб. 111, 1-й поверх.

тел .: (056) 374-94-15 (02), факс: (056) 374-94-18

Контактні особи:

Петрищева Світлана Миколаївна - dcci@ukr.net, моб .: 0972416635, 0507090092.

Черевко Світлана Володимирівна - CherevkoS@yahoo.com, моб .: 0669046013, 0632365080

 

Оставить отзыв: